úvod služby referencie galéria kontakt

 

Názov spoločnosti:

  GEOIG, s.r.o.

Autorizovaný geodet a kartograf:

  Ing. Milan Žák

Adresa:

  Komenského 67, 919 04 Smolenice

IČO:

  44 189 389

DIČ:

  202 262 4560

IČ DPH:

  SK 202 262 4560

Registrový súd:

 
Obchodný register Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, vložka č. 22110/T

© 2016 GEOIG, s.r.o.