úvod služby referencie galéria kontakt

 

 

 

VYPOCET SURADNIC STREDU KRUZNICE, KTORA JE ZADANA n POCTOM BODOV

Kontrolna tlac suradnic bodov y,x v /m/:

76             161.4703      97.5889

77             161.4701      97.5889

78             161.9375      97.5794

79             161.9391      97.5811

80             161.9394      97.5814

81             161.1034      97.9451

82             161.1038      97.945

83             161.091       98.4562

84             161.0912      98.4565

85             161.4262      98.8185

86             161.4262      98.8174

87             161.7673      98.8851

88             161.7676      98.886

 

Výsledne súradnice stredu kružnice y,x /m/:

161.71695     98.21495

 

Výsledne vzdialenosti bodov od stredu kružnice v /m/:

76            0.67289

77            0.67296

78            0.67273

79            0.67165

80            0.67147

81            0.67027

82            0.66994

83            0.67083

84            0.67075

85            0.66993

86            0.66894

87            0.67204

88            0.67296

 

Výsledny polomer kružnice v /m/:

0.67134

 

Súradnice y,x /m/ a odchýlky od polomeru /mm/:

76            161.4703      97.5889       -1.55

77            161.4701      97.5889       -1.62

78            161.9375      97.5794       -1.39

79            161.9391      97.5811       -0.32

80            161.9394      97.5814       -0.13

81            161.1034      97.9451       1.07

82            161.1038      97.9450       1.39

83            161.0910      98.4562       0.50

84            161.0912      98.4565       0.58

85            161.4262      98.8185       1.40

86            161.4262      98.8174       2.40

87            161.7673      98.8851       -0.70

88            161.7676      98.8860       -1.62

 

Suma odchýlok v /mm/:

-1.62

 

 

© 2020 GEOIG, s.r.o.