úvod

služby

referencie

galéria

kontakt

 

REFERENCIE 2015

 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Starina, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia a geometrický plán Admin. budovy LS Pezinok
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu MSVP JAVYS, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov vodných prečerpávacích staníc ČS Boľ, ČS Čičarovce, ČS Ptrukša, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Meranie zvislých a vodorovných posunov diaľničných mostných objektov D1-178.1, D1-178.2, D1-178.6, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Určenie geometrických parametrov lanovej dráhy typ Doppelmayr 4-CLF, Oravská Lesná
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy 32t, SO 808/1-01, Spracovateľské centrum Mochovce
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy 5t, SO 49/HP, JESS, a.s.
 • Vytyčovacie práce na stavbe Integrálneho skladu RAO v lokalite JAVYS V-1
 • Ďalšie dokumentácie skutočného vyhotovenia, geometrické plány a vytyčovacie práce

 

REFERENCIE 2014

 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Bukovec, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Domaša, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu MSVP JAVYS, a.s.
 • Projekt merania posunov mostného objektu č. 207-00 na stavbe D1 HP-LL počas výstavby, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Projekt merania posunov mostného objektu č. 201-10 na stavbe diaľnice D1 počas výstavby, (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy 125t, SO 490-V1
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy 5t, SO 640-V1
 • Určenie zvislých posunov severozápadných hradieb Bratislavského hradu
 • Ďalšie dokumentácie skutočného vyhotovenia, geometrické plány a vytyčovacie práce

 

REFERENCIE 2013

 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Bukovec (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Domaša (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie vodorovných a zvislých posunov objektu Zemná hrádza – odkalisko Čifáre, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor TG 32, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu MSVP JAVYS, a.s.
 • Určenie rovinnosti a náklonu HDR tlakovej nádoby reaktora III. a IV. bloku, SE, a.s.
 • Určenie náklonu hlavnej deliacej roviny HCČ tlakovej nádoby reaktora III a IV. bloku, EBO, SE, a.s.
 • Určenie výškových a smerových parametrov koľajníc zavážacieho stroja, SE, a.s.
 • Určenie rovinnosti príruby ochranného príklopu jadrového reaktora, Škoda Slovakia, a.s.
 • Určenie priamosti vložených tyčí BOR, SE, a.s.
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia káblovej prípojky, Electrik, s.r.o.

 

REFERENCIE 2012

 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Bukovec (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Domaša (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava (subdod. LIPG, s.r.o.
 • Etapové meranie vodorovných a zvislých posunov objektu Zemná hrádza – odkalisko Čifáre, EMO SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 32, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Dieselgenerátorová stanica, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 11, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 12, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy, SO 640, EBO SE, a.s.
 • Vytýčenie trasy tepelného napájača, SE, a.s.
 • Určenie rovinnosti a náklonu HDR tlakovej nádoby reaktora III. a IV. bloku, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Určenie náklonu hlavnej deliacej roviny HCČ tlakovej nádoby reaktora III a IV. bloku, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Chladiace veže, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Aktualizácia Základnej mapy závodu, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Kontrolné meranie rovinnosti dna XL žľabov vákuobarbotážneho systému, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.

REFERENCIE 2011

 • Základná meranie zvislých posunov TG31 pred montážou technológie, závod MO34
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Hať Huncovce (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Polder Beša (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava (subdod. LIPG, s.r.o.)
 • Základná meranie zvislých posunov TG32 pred montážou technológie, závod MO34
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Hať Petrovce (subd. LIPG, s.r.o.)
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy 35t, SO 800, EBO SE, a.s.
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy 50t, CČS, EBO SE, a.s.
 • Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena, SE, a.s.
 • Etapové meranie vodorovných a zvislých posunov objektu Zemná hrádza – odkalisko Čifáre, EMO SE, a.s.
 • Vytýčenie trasy tepelného napájača, SE, a.s.
 • Určenie rovinnosti a náklonu HDR tlakovej nádoby reaktora III. a IV. bloku, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Určenie náklonu hlavnej deliacej roviny HCČ tlakovej nádoby reaktora III a IV. bloku, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Vytýčenie relatívnej výšky v miestnosti A201 objekt č. 800/1-01 EMO.
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Čerpacia stanica Boľ, Čičarovce
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Čerpacia stanica Kamenná Moľva

REFERENCIE 2010

 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu, Pekáreň školuda Trstín
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Zemplínska Šírava (subdod. LIPG, s.r.o.)
 • Etapové meranie zvislých posunov vodnej stavby Hať Petrovce (subdod. LIPG, s.r.o.)
 • Projekt merania posunov mostných objektov stavby D1 Sverepec – Vrtižer, (subdod. LIPG, s.r.o.)
 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy, SO 490, EBO SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 31, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Etapové meranie vodorovných a zvislých posunov objektu Zemná hrádza – odkalisko Čifáre, EMO SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 32, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Dieselgenerátorová stanica, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 11, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 12, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Vytýčenie trasy tepelného napájača, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Chladiace veže, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Určenie náklonu hlavnej deliacej roviny HCČ tlakovej nádoby reaktora II. bloku, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Určenie rovinnosti a náklonu HDR tlakovej nádoby reaktora II. bloku, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.

REFERENCIE 2009

 • Kontrolné meranie geometrických parametrov žeriavovej dráhy f. de ADDA, s.r.o.  Bratislava
 • Určenie rovinnosti príruby ochranného príklopu a protipríruby šachty reaktora na 2. bloku EMO
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby, Energomont s.r.o.  Trnave
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Chladiace veže, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Dieselgenerátorová stanica, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Kompresorova stanica, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Strojovňa I. a II. bloku, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 11, 12, 21, 22, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie vodorovných a zvislých posunov objektu Zemná hrádza – odkalisko Čifáre, AE Mochovce, SE, a.s.
 • Určenie rovinnosti a náklonu HDR tlakovej nádoby reaktora II. bloku, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Určenie náklonu hlavnej deliacej roviny HCČ tlakovej nádoby reaktora II. bloku, Atómové elektrárne Mochovce, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Chladiace veže, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Strojovňa III. a IV. bloku, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Trurbogenerátor 31, 32, 41, 42, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Etapové meranie zvislých posunov objektu Centrálna čerpacia stanica, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Určenie rovinnosti a náklonu HDR tlakovej nádoby reaktora III. a IV. bloku, Atómové elektrárne Bohunice, SE, a.s.
 • Určenie náklonu hlavnej deliacej roviny HCČ tlakovej nádoby reaktora III a IV. bloku, AE Bohunice, SE, a.s.
 • Vytýčenie vlastníckej hranice pre Komplex objektov Energomont v Trnave
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného objektu, Komplex objektov Energomont v Trnave

 

© 2016 GEOIG, s.r.o.